Vacature Raad van Toezicht

De Nederlandse Reisopera, gehuisvest in Enschede, is sinds enkele decennia het grootste reizende operagezelschap van Nederland. Jaarlijks brengen wij drie grote operaproducties naar schouwburgen in het hele land. Gemiddeld 40 voorstellingen van Groningen naar Maastricht, en van Enschede naar Amsterdam. Dat doen we met jonge, talentvolle solisten en makers. Wij staan voor kwaliteitsproducties, originaliteit in casting en enscenering en we bieden vooral jonge professionals uitdagende kansen. Wij zijn er trots op dat dit gewaardeerd wordt in de overtuiging dat iedereen in Nederland recht heeft op toegang tot kwaliteitscultuur.

 

Functieomschrijving

De Nederlandse Reisopera hanteert het Raad van Toezicht-model en kent één statutair bestuurder. De bestuurder geeft de dagelijkse leiding aan de Reisopera, zowel artistiek als ook zakelijk. De bestuurder stelt een beleidsplan en begroting op en rapporteert de resultaten aan de Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft naast de verantwoordelijkheid voor goedkeuring van strategie, begroting en jaarrekening en de benoeming en ontslag van de bestuurder, vooral een stimulerende en adviserende functie richting de bestuurder. De Raad van Toezicht telt zes leden.

 

Profiel kandidaat

Voor de huidige functie gaat de aandacht in het bijzonder uit naar een lid met:

  • Een breed en relevant professioneel netwerk
  • Kennis van innovaties en ontwikkelingen binnen de culturele sector
  • Kennis van en ervaring met sponsorwerving
  • Financieel-economisch expertise
  • Aantoonbaar belangstelling in de culturele sector, met name de podiumkunsten

Aanvullende algemene eisen:

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Onderschrijven en naleven van de governance code cultuur
  • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen denken door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de Reisopera te kunnen toetsen
  • Vermogen en attitude om op een stimulerende wijze inhoud te kunnen geven aan de toezichthoudende rol aan het bestuur

 

Uitgangspunten

Een nieuw lid wordt door de overige leden van de RvT benoemd. De taken en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in een reglement. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van 4 jaar. De RvT komt gemiddeld 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn zij regelmatig aanwezig bij premières/voorstellingen en bijeenkomsten met bestaande en potentiële sponsoren. Het betreft een onbezoldigde functie.

 

Meer informatie en sollicitatie

Tot uiterlijk 1 oktober aanstaande kunt u een beknopte motivatie en curriculum vitea aan de RvT “ter attentie van de voorzitter, de heer Paul Doop”, opsturen aan het secretariaat van de Reisopera, José Brinkman jbrinkman@reisopera.nl

La traviata

La traviata

Giuseppe Verdi
30 SEP - 18 NOV 2017

Tournee van 30 sept - 18 nov 2017.


Lees meer Tickets